Relokacja

Biuro Obrotu Nieruchomościami „Retoryka24” oferuje szeroki zakres usług relokacyjnych w języku angielskim i włoskim. Zakres usług obejmuje:

 1. Rekonesans/Wizyta orientacyjna
  • Odbieranie Klienta z lotniska, hotelu lub innego preferowanego miejsca.
  • Prezentacja miasta/wycieczka zapoznawcza (pokazanie kluczowych miejsc typu: sklepy, przychodnie, szkoły, miejsca kulturalno-rozrywkowe, centra rekreacji itp.)
  • Spotkanie organizacyjne mające na celu sprecyzowanie potrzeb relokacyjnych Klienta.
  • Przedstawienie oferty nieruchomości zgodnych z wytycznymi Klienta.
 2. Prezentacja nieruchomości
  • Dostarczenie wydrukowanej oferty prezentowanych nieruchomości wraz z opisem, mapą oraz informacja dotyczącej infrastruktury miasta.
  • Prezentacja wybranych nieruchomości
  • Sporządzanie umowy najmu oraz negocjacja dogodnych dla Klienta warunków.
  • Przekazanie nieruchomości wraz z protokołem zdawczo odbiorczym.
 3. Administracja nieruchomości
  • Kontakt z dostawcami usług internetowych oraz telewizyjnych.
  • Transport mebli.
  • Rekrutacja personelu domowego (osoba do sprzątania, opiekunka do dzieci, osoba do pielęgnacji ogrodu).
 4. Pomoc w czynnościach administracyjnych
  • Legalizacja pobytu (pozwolenie o pracę, meldunek). Asystujemy podczas składania dokumentów dotyczących zameldowania, uzyskania pozwolenia o pracę).
  • Konto w banku.
  • Wybór szkoły/przedszkola.
 5. Organizacja czasu wolnego
  • Prezentowanie miejsc kulturalno-rozrywkowych (teatry, kina, muzea, wystawy), kluby członkowskie zgodne z hobby, centra rekreacyjne).